ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Αρχική Σελίδα   Αρχική Αναζήτηση   Αναζήτηση FAQs   FAQsΚαλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ο.Π.Α.Δ.

HomeImage

Μήνυμα του Προέδρου του ΟΠΑΔ
Μιχάλη Κούτρα


Ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) συστάθηκε ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν. 2768/1999) εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Υπουργείο Οικονομικών. Από το 2008, με το Ν. 3655/2008, εντάχθηκε στον ΟΠΑΔ το Ταμείο Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ). Με το Ν. 3918/2011 ο ΟΠΑΔ μετατράπηκε σε ασφαλιστικό ταμείο και εποπτεύεται πλέον από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με τον ίδιο νόμο (3918/2011, άρθρο 17, παρ. 2) μεταφέρθηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) η αρμοδιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ και του ΤΥΔΚΥ, όπως άλλωστε και άλλων ασφαλιστικών οργανισμών. Στα πλαίσια αυτά, όλες οι περιφερειακές υπηρεσίες του τέως ΟΠΑΔ εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, ενώ το ρόλο των περιφερειακών υπηρεσιών του νέου ΟΠΑΔ καλύπτουν πλέον οι περιφερειακές υπηρεσίες του ΤΥΔΚΥ.


Σημερινή αποστολή του Οργανισμού συνιστά κατά κύριο λόγο η μέριμνα για την απόδοση του ασφαλιστικού δικαιώματος, η βεβαίωση αυτού, η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και η απόδοση των κατά το νόμο ορισθέντων ποσοστών των εσόδων του Οργανισμού στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου ο τελευταίος να παράσχει υπηρεσίες υγείας στους ασφαλισμένους μας. Ο ΟΠΑΔ στηρίζει με κάθε μέσο τη μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια που λαμβάνει χώρα μέσω του ΕΟΠΥΥ και η οποία στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση και τον εξορθολογισμό της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασφαλισμένους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάσσονται σ’ αυτόν. Στα πλαίσια αυτά, ο ΟΠΑΔ, πέραν των μεταφερόμενων στον ΕΟΠΥΥ εσόδων του, υποστηρίζει σήμερα τον τελευταίο με τις υποδομές πληροφορικής του (Datacenter, MPLS VPN, εφαρμογές που αναπτύχθηκαν γι αυτόν και λειτουργούν σήμερα για τον ΕΟΠΥΥ όπως η εφαρμογή ηλεκτρονικής καταχώρησης ιατρικών πράξεων e-diagnosis κοκ), αλλά και με το άκρως καταρτισμένο προσωπικό του που μεταφέρθηκε εκεί.


Κρίσιμη για τον ΟΠΑΔ υπό τις νέες συνθήκες είναι η αναδιοργάνωσή του με βάση τις νέες του αρμοδιότητες και η επέκταση της μηχανογράφησης των περιφερειακών υπηρεσιών του νέου Οργανισμού (πρώην ΤΥΔΚΥ), με στόχο να παράσχουν ποιοτικές, σύγχρονες και απρόσκοπτες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του.


Σας καλωσορίζω λοιπόν, στην ιστοσελίδα μας, η οποία ευελπιστώ ότι θα συνδράμει τόσο στη βελτίωση της επικοινωνίας με τους ασφαλισμένους και τους άλλους φορείς, όσο και στην καλύτερη και έγκαιρη πληροφόρησή σας σε θέματα ενδιαφέροντος του Οργανισμού.


Δ/νση Πληροφορικής ΕΟΠΥΥ © 2011 - 2014
Πέμπτη 24/04/2014